Wystawa „Niemalowanie” w Galerii EL

Jeszcze tylko do 8 lutego w Centrum Sztuki Galeria EL można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Niemalowanie” autorstwa Zbyszka Opalewskiego. Jest to artysta malarz, grafik, plastyk, a także animator kultury mieszkający w Elblągu. Na wystawę składają się liczne prace, które wykonane zostały przy pomocy różnych technik. Najstarsze prace zaprezentowane na wystawie liczą blisko 40 lat. Warto wiedzieć, iż od 1998 do 2008 roku Opalewski był dyrektorem Centrum Sztuki Galerii EL, a jego twórczość wiele razy była nagradzana.

„Ślady przeszłości w krajobrazie Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”

Jeszcze do dnia 31 października br. można składać prace konkursowe na konkurs pod tytułem „Ślady przeszłości w krajobrazie Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada. Praca konkursowa ma być szczegółowym opracowaniem dotyczącym zabytkowych mazurskich cmentarzy (wraz z dokumentacją fotograficzną), ich historii, a także przyrody znajdującej się w ich obrębie. Im ciekawsza i bogatsza praca, tym większe szanse na wygraną! Celem konkursu jest rozpowszechnienie miejscowej kultury, historii i tradycji, a także zachęcenie do opieki nad cmentarzami, które często są zaniedbane, zniszczone, a przecież ważne, bo stanowią część historii tych ziem.

Konkurs jest organizowany ze środków pochodzących ze Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska Giżycko (współorganizator konkursu) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. A organizatorem jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku, które działa przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.